Hasan Sabbah kimdir, Hasan Sabbah nerede doğdu ve Hasan Sabbah ölümü
Hasan Sabbah

Hasan Sabbah Kimdir?

Tarihin önemli kişilerinden Hasan Sabbah kimdir, Hasan Sabbah nerede doğdu ve Hasan Sabbah ölümü gibi merak ettiğiniz sorularınıza cevap olarak bu yazımız, sizler için aydınlatıcı olacaktır.

Hasan Sabbah’ın Hayatı

Hasan Sabbah 1046-1047 veya 1053-1054 tarihlerinde İran’da Kum şehrinde doğduğu düşünülmektedir. Hasan Sabbah’ın babası Ali bin Muhammed felsefe, kelam, mantık ve fıkıh alanlarında iyi bir eğitim almasını sağlamıştır. Hasan Sabbah dini eğitimini devam ettirmek için Rey şehrine gitti. Hasan Sabbah on yedi yaşında bağlı olduğu Oniki İmam Şiiliğinden İsmaililik mezhebine geçiş yaptı. Irak bölgesi başdaisi İbn Attaş Hasan Sabbah’ın yetenekli biri olduğunu farketti. İbn Attaş Hasan Sabbah’ın Fatımî Halifesi Müstansır’ın yanına gitmesini ve Kahire’de kütüphane ve kültür merkezi olan Darülhikme’de İsmaili mezhebi hakkında eğitim almasını önerdi. Halife Müstansır Hasan Sabbah’ı vekil olarak seçerek Horasan bölgesinde dailik yapmasını istedi.

Hasan Sabbah Müstansır’dan sonra hilafet makamına veliaht Nizar’ın geçmesini destekledi. Fakat vezir ve başkumandan Bedr el-Cemali ise Ahmed el-Müsta’li’nin geçmesini destekledi. Bedr el-Cemali Hasan Sabbah’ın karşıtlığı sebebiyle onu hapse attığı ve sonrasında ülkeden sürgün ettiği söylenmektedir. Başka bir bilgiye göre Mısır’dan kaçarak ve 1081 yılında İsfahan’a ulaştığı söylenmektedir. İran’ı dokuz yıl boyunca dolaşarak Batıniliğin propagandasını yaptı. Gilan ve Mazenderan bölgeleri Hasan Sabbah yaptığı propagandalardan etkilenmiştir. Hasan Sabbah bu bölgelerdeki savaşçıları ve halkı yanına çekti. Hasan Sabbah’ın faaliyetlerini takip eden Selçuklu veziri Nizâmülmülk yakalanmasını emretti. Yakalanma emrinden sonra Hasan Sabbah Kazvin şehrine kaçtı. Burada Alamut Kalesi’ni karargahı olarak belirleyerek 4 Eylül 1090 tarihinde Nizârî-İsmaili Devleti‘ni kurdu.

Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi Dönemi

Hasan Sabbah Alamut Kalesi’ni ele geçirilme ve kuşatmalara karşın güçlendirmiştir. Alamut Kalesi’ni askeri ve idari merkez haline getirdi. Halife Müstansır’ın ölümünden sonra desteklediği Nizar yerine diğer oğlu Müsta’li-Billah geçti. Hasan Sabbah buna karşın Nizar’ı desteklemeye devam etti. Sonucunda İsmaililik, Müstaliyye ve Nizariyye olarak ikiye bölündü. Hasan Sabbah Nizariler’in lideri olmuştur. Hasan Sabbah Alamut Kalesi‘ne yerleştikten sonra 34 yıl boyunca hiç ayrılmadığı söylenmektedir. Hasan Sabbah bu bölgede kontrolü ele almıştır. Selçuklu Emiri Yuruntaş tarafından Alamut Kalesi’ne saldırı yapılmıştır. Kuşatma devam ederken Yuruntaş’ın ölmesi saldırının sona ermesini sağladı. Nizariler büyük kayıplara uğrasa da kaleyi korumuşlardır. 1092 yılında Nizamülmülk Alamut kalesini ele geçirilmesi için ordu hazırlattı. Emir Arslantaş komutasında I. Alamut Muharebesi yapılmıştır. Fakat yine kale ele geçirilememiştir. Muharebe devam ederken Sultan Melikşah’ın ölmesinden dolayı kuşatma sona ermiştir. Bu saldırılara karşın Hasan Sabbah saldırılara düzenleyen kişilere suikast planlanmıştır. Yaklaşık elli kişiye Haşhaşiler tarafından suikast gerçekleştirilmiştir. En önemlisi Nizamülmülk’ün öldürülmesidir.

hasan sabbah alamut kalesi
Alamut Kalesi

Hasan Sabbah’ın Ölümü

Hasan Sabbah 1124 yılının Mayıs ayında hastalanmıştır. Hasan Sabbah Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid’i kendisinden sonra halefi olması için seçti. Hasan Sabbah’ın ölümü 23 Mayıs 1124 tarihinde Cuma günü oldu.

 

 

Paramı Biriktirme Programı - Monay...

Monay, para biriktirme uygulaması, para yönetimi
Monay
Paramı nasıl değerlendirebilirim diye soruyorsan MONAY'ın şu faydalı blog yazısını okumanı ve uygulamasını indirmeni tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir