Yunus Emre Kimdir Eserleri?

Yunus Emre Kimdir?

Yukarıdaki videodaki evi satın almak için İletişim Formu'muzdan bize ulaşabilirsiniz.

Diğer birçok dünya medeniyetlerine oranla bizim tarihimizde çok daha fazla sayılara ulaşmış tasavvufi ve halk şairleri önderleri yer almıştır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Yunus Emre olmuştur. Tarihten günümüze kadar birçok tasavvufi konulara konu edinen Yunus Emre diğer birçok tasavvufi önderlere nazaran yaşadığı dönemler boyunca tasavvufi ilimler dışında daha birçok alanlarda eserler vermiş ve bu sayede birçok medeniyetlerde önemli bir konuma sahip olmuştur.Peki Yunus Emre Kimdir?

Yunus Emre Kimdir Nerelidir?

Birçok tarihi kaynakların sunduğu bilgilere göre Osmanlı beyliğinin henüz kurulum dönemlerindeyken bu dönemde yaşamış olan Yunus Emre Osmanlı beyliğinin kurulmasından öncesinde yani 1238 tarihinde Anadolu’nun Eskişehir ilinde dünyaya gelmiştir.

Gençlik dönemleri özellikle tasavvufi ilimlere özel bir ilgisi bulunan Yunus Emre mutasavvıf, halk şairi, islam düşünürü ve halk şairi ünvanıyla tanınmış ve tüm bu alanlarda yüksek mertebelere ulaşmıştır. Bektaşi kolunun dervişlerinden ve erenlerinden olan Yunus Emre ilk eğitimlerini dönemin büyük tasavvuf hocalarından olan Taptuk Emre hazretlerinin dergahında görmüştür. Diğer birçok tasavvufi önderlerine nazaran çok daha uzun bir ömre sahip olan Yunus Emre 82 yaşındayken 1321 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

visum china
visum china

Yunus Emre’nin türbesinin tam olarak nerede yer aldığı tarihten günümüze kadar tartışılan bir konu haline gelmiştir. Dolaysıyla Yunus Emre’nin türbesinin yerinin tam olarak nerede yer aldığı bilinememekle birlikte Hacı Bektaş-ı Veli’nin birçok menkıbeleri incelendiğinde Yunus Emre’nin türbesinin yerinin büyük ihtimalle doğup büyüğü il olan Eskişehir ilinin sarıköy ilçesinde olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir.

Yunus Emre En Önemli Eserleri?

Birçok eserleri bulunmaktadır. Ancak tarihten günümüze kadar ulaşmış olan ve tarihi kaynaklarda önemli bir yere sahip olan başlıca eserleri şunlardır.

Divan: Yunus Emre’nin önemli eserlerinden olan Divan adlı eserinde Yunus Emre hayatı boyunca yazmış olduğu tüm şiirleri bu eserde toplamıştır. Burada yazmış olduğu tüm şiirlerinde ise aruz ve hece ölçüsünü esas almıştır.

Risaletü’n Nushiye: Yunus Emre’nin en önemli eserlerinden biri olan Risaletü’n Nushiye adlı eseri yine Yunus Emre tarafından 1037 tarihinde yazılmıştır. Mesnevi biçiminde yazılmış olan bu eser toplamda 573 beyitten meydana gelmektedir. Çoğunluğunun tasavvufi konulardan meydana geldiği eser özellikle tasavvufi konularda öğütler sunmaktadır.

visum china
visum china

Yukarıdaki videodaki evi satın almak için İletişim Formu'muzdan bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Satılık Lüks Bahçe Katı Ev

İstanbul Satılık Lüks Ev İletişim

Yukarıdaki videodaki evi satın almak için İletişim Formu’muzdan bize ulaşabilirsiniz.